Kontaktní údaje

Vedena pod spisovou značkou H 1019 u Městského soudu v Praze.