Akvizice 2018

NeraAgro, spol. s r.o.

NeraAgro, spol. s r.o. se specializuje na inovativní řešení v oblasti zemědělství.

Hlavním zaměřením je poskytování kvalitních produktů a služeb, které pomáhají zemědělcům zvyšovat produktivitu a efektivitu jejich hospodaření. Důraz na neustálý výzkum a vývoj v zájmu udržitelnosti a ekologie jí umožňuje přinášet na trh inovace, které reflektují nejnovější trendy a potřeby v zemědělském sektoru.

Tímto přístupem se snaží nejen reagovat na rostoucí poptávku po ekologických produktech, ale také přispívat k dlouhodobé udržitelnosti zemědělské výroby.

Nera AGRO nabízí široký sortiment produktů, včetně osiv, hnojiv, ochranných prostředků pro rostliny a moderních zemědělských technologií.

Pro zemědělce nabízí odborné poradenství, školení a workshopy, na kterých sdílí nejlepší praktiky v oboru.

Greativity Group - investiční projekty - Nera Agro
Jan Vyskočil, CEO Greativity Group

Ačkoliv se Greativity vysloveně nezaměřuje na projekty, jejichž společným jmenovatelem je viditelný environmentální rozměr, ve svém portfoliu jich má hned několik. Podporujeme inovativní projekty, nápady, které mají reálný potenciál přinést do svého oboru paradigmatickou změnu. A nejsme „ekohujeři“ – vybrané projekty musejí dávat smysl i ekonomicky.

Jan Vyskočil

CEO Greativity Group

NeraAgro, spol. s r.o.