Akvizice 2023

BETONEXT Production s.r.o.

Společnost BETONEXT Production s.r.o. byla založena 3. května 2023 s cílem realizovat komerčně větev know-how recyklace stavebního odpadu stromu rozvíjeného poslání VPMI holding s.r.o., k posilování bezpečnosti života lidí, zkvalitňování životního prostředí a zhodnocování materiálů končící životnosti stavebních produktů.

Společnost BETONEXT Production s.r.o. ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i. získala v roce 2023 se svým projektem Ekocihla podporu v programu Technologická inkubace od Czech Invest.

Projekt má za cíl vývoj technologie pro recyklaci cihelného odpadu na produkty využitelné ve stavebnictví jako jsou cihly, tvarovky atd. Důraz je kladen na snížení uhlíkové stopy v průmyslových odvětvích náročných na energetické zdroje a odvětvích produkujících enormní množství CO2, cementářský průmysl a stavební výroba vůbec. Dále je zásadní významná úspora energií prostřednictvím jednodušších technologií s významnou náhradou cementových pojiv, zásadní redukce emisí CO2, ochrana životního prostředí z hlediska snížení zátěže skladování stavebních odpadů.

Jiří Krňávek, Project Officer Greativity Group

Jako zásadní a nejdůležitější přidanou hodnotu vidíme ve zpracování odpadních surovin, které nejsou dosud kvalifikovaně využívány.

Jiří Krňávek

ředitel projektu

BETONEXT Production s.r.o.