GG OMIKRON s.r.o.

GG OMIKRON s.r.o. je poradenskou a konzultační společností se specializací na mediální prostor.

5.1.2024 proběhla elektronická aukce výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 174-230 MHz. Greativity Group se k dražbě připojila prostřednictvím dceřiné společnosti GG Omikron.

Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) se podařilo vydražit všech 29 kmitočtových sad, tedy kromě dvou celoplošných sítí i 27 regionálních multiplexů. Dražené kmitočtové bloky si rozdělilo všech 8 účastníků výběrového řízení. GG Omicron se v dražbě podařilo uspět.

 

 

Jan Vyskočil, CEO Greativity Group

Investici do digitálního vysílání vnímáme jako střednědobou až dlouhodobou. Cílem naší účasti v aukci byl včasný vstup na trh a otevření možnosti začít sítě provozovat.  Jedním z parametrů naší aukční strategie bylo pokrýt populačně silná území za rozumnou cenu za kmitočtový příděl.

Aktuálně čekáme na písemné vyrozumění. Následně zahájíme jednání s několika možnými partnery na trhu. Při realizaci projektu zohledníme podmínky, které jsme akceptovali při vstupu do aukce, ale budeme se řídit heslem „raději lépe než rychle“.

Jan Vyskočil

CEO Greativity Group

GG OMIKRON s.r.o.