Akvizice 2023

NeraAgro Technology s.r.o.

Jedná se o spin-off společnost, založenou společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v roce 2023.

V poslední dekádě panovalo v České republice výrazně teplé a suché počasí, které výrazně přispělo k rozvoji kůrovcové kalamity. Kůrovcová kalamita se postupně rozšířila ze severní a střední Moravy přes Vysočinu do jižních, středních a severních Čech.

Na rozpadu smrkových porostů ve vyjmenovaných oblastech se podílejí především druhy lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, které místy doprovází lýkožrout lesklý. Všechny uvedené druhy lýkožrouta jsou dle české legislativy považovány za kalamitní.

S nástupem kůrovcové kalamity a se změnou kůrovcových aktivit vlivem teplejšího a suchého počasí stávající metody sledování kůrovcových aktivit již nejsou dostatečné. V současné době chybí efektivní metoda sledování kůrovcové aktivity, která by předcházela kalamitnímu rojení, která by dokázala rozeznat stromy k asanaci a stromy určené k zachování v lesním porostu, a která by svojí přesností snížila dopady z pohledu ekonomické stránky věci, z pohledu přirozené regenerace lesa a z pohledu estetické stránky lesního porostu.

A přesně tyto požadavky splňuje Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce. Jedná se o nové technické řešení, které není na trhu k dispozici.

Jiří Krňávek, Project Officer Greativity Group

Jsem nadšený z navázání spolupráce s přední českou univerzitou a jejich týmem zapálených vědců. Jedná se o historicky první transfer technologie, kterého se Greativity Group, SE přímo účastní.

NeraAgro Technology s.r.o.