Smart Construct Technologies, s.r.o.

Smart Construct Technologies s.r.o. se zaměřuje na ekologická, ekonomicky úsporná a přitom výrazně efektivní řešení pro stavebnictví. Společnost do České republiky přiváží technologie ověřené ze zátěžových provozů v zahraničí a poskytuje k nim odborný servis v českém jazyce.

Buňky, které šetří materiál

Stavebnictví sužuje řada problémů, mezi nimi i nedostatek materiálů. Jednou z cest, jak se s ním vypořádat, jsou technologie a postupy, které dovolují materiálem šetřit, aniž by se tím nějak omezily vlastnosti stavby. Tímto směrem se vydala společnost SmartConstruct, která využívá patentovaný vynález geobuněk Presto Geoweb. Ten je známý od 70. let minulého století. „Je to systém, který je schopen výrazně spořit na kamenivu. Ve světě se používá, u nás zatím moc ne, inženýři jsou konzervativní,“ říká Tomáš Valent, obchodní
ředitel SmartConstruct.

Technologie buněčného řešení je silná, přesto jednoduchá. Prostřednictvím sítě 3D propojených buněk je výplň omezena, a tím odolná vůči pohybu. Systém poskytuje sílu a stabilizaci pro celou řadu povrchů – od vozovek až po příkré násypy. Systém společnosti Presto, na němž SmartConstruct staví, je nejucelenějším systémem geobuněk v oboru navrženým s plně vyvinutými komponenty, které
vydrží nejnáročnější problémy na staveništi. Je vyroben z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) a nabízí nejvyšší a nejdelší výkon jakéhokoliv systému geobuněk v civilním použití.

Geobuňky vytvářejí nové statické momenty, na to u nás nejsme zvyklí, stále se používají betonové desky, kde shora tlačí síla a dole se měří, kolik síly se na tu plochu přenáší. Jenže geobuňky roznášejí síly prostorově. To je něco zcela nového. Projektanti, architekti i developeři se musejí dovědět, že ta možnost tu je. Takže se hodně snažíme o edukační činnost, aby se informace o nových materiálech
dostaly, kam je třeba. Ale bude to asi ještě trvat, bojujeme s velkými betonovými giganty,“ konstatuje Tomáš Valent a je si vědom, že dobré nápady to nemají vždy snadné. Ani když v zahraničí jsou už padesát let běžné.

Greativity Group - investiční projekty - Smart Construct Technologies
Greativity Group - investiční projekty - Smart Construct Technologies
Jan Vyskočil, CEO Greativity Group

Ačkoliv se Greativity vysloveně nezaměřuje na projekty, jejichž společným jmenovatelem je viditelný environmentální rozměr, ve svém portfoliu jich má hned několik. Podporujeme inovativní projekty, nápady, které mají reálný potenciál přinést do svého oboru paradigmatickou změnu. A nejsme „ekohujeři“ – vybrané projekty musejí dávat smysl i ekonomicky.

Jan Vyskočil

CEO Greativity Group

Smart Construct Technologies, s.r.o.