VPMI holding s.r.o.

VPMI holding s.r.o. je inovativním hráčem v oblasti materiálového inženýrství, který klade důraz na ekologii a udržitelný rozvoj ve stavebnictví. Specializací společnosti je vývoj pokročilých materiálů. Zaměřuje se na návrh efektivních aplikací, které jsou snadno použitelné, ekonomické a ekologicky šetrné. 

Projekt EKOBETON se zabývá vývojem ekologických betonů a maltových směsí, které mají za cíl nahradit tradiční portlandské cementy. Tyto nové směsi využívají různé suroviny, včetně odpadních materiálů, a jsou navrženy tak, aby snižovaly emise skleníkových plynů spojené s výrobou betonu. Tyto ekologické betony mohou být použity v běžných stavebních konstrukcích i jako prvky městského mobiliáře a nabízejí různé úrovně pevnosti a tepelné odolnosti​.

BETONEXT Production s.r.o.  se soustředí na vývoj nových stavebních materiálů v reakci na nárůst skleníkových plynů a změny životního prostředí. Tento projekt usiluje o vytvoření ekologických stavebních materiálů, které spojují starověké technologie s moderními poznatky o surovinách. Cílem je snížit emise CO2 při zachování standardních stavebních specifikací. Tyto materiály mohou najít uplatnění v různých oblastech stavebnictví, od tradičních konstrukcí po speciální aplikace​.

VPMI holding s.r.o.